top of page

Asiakkaiden Kokemuksia terapiasta

Asiakkaideni kokemuksia terapiasta

Olen koostanut tälle sivulle asiakkaideni kokemuksia terapiasta. Asiakaspalautteet on kerätty terapiajakson aikana ja jälkeen ja asiakkailta on pyydetty lupa anonyymien palautteiden käyttämiseen verkkosivuilla. 

Asiakaskokemus / 1

"Johannes on työssään läsnäoleva, kuunteleva, innostava ja rauhallinen. Hänelle on helppo puhua ja hän osaa ohjata asiakasta lempeästi kohti ongelmaratkaisuja. Olen saanut hyvin apua vaikeiden tunteiden käsittelyyn, ja omien ajatusten ja toimintamallien tarkastukseen ja uudelleen ohjaukseen, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen."

Kokonaisarvosana: 

Asiakaskokemus / 2

"Johannes on terapeuttina huumorintajuinen, kannustava ja hänellä on loistavat argumentit. Hän osaa myös kyseenalaistaa tarvittaessa ja on näin auttanut minua löytämään parhaita ratkaisuja ja vaihtoehtoja ongelmiini."

Kokonaisarvosana: 

Asiakaskokemus / 3

"Terapiakokemus oli miellyttävä ja koin tulleeni kuulluksi. Terapia tarjosi minulle toimivia työkaluja sekä uusia ajattelumalleja, joilla ongelman pystyy ratkaisemaan." 

Kokonaisarvosana: 

Asiakaskokemus / 4

"Terapia oli erittäin monipuolinen ja tilanteesta riippuen terapeutti vaihtoi keinoja, joilla ongelmaa/ongelmia voitiin ratkaista. Kommunikointi oli erittäin sujuvaa ja terapiaistuntoja oli helppo varata ja niitä oli mielestäni riittävästi tarjolla."

Kokonaisarvosana: 

Asiakaskokemus / 5

"Kun siirryin eläkkeelle vastuullisesta opettajan työstäni, muuttuvan elämäntilanteeni takia aloin tuntemaan ajoittain tyhjyyden ja ahdistuksen tunnetta. Aloittettuani terapiakeskustelut Johanneksen ohjauksessa olen löytänyt uutta voimaa kohdata haasteita uudessa elämäntilanteessani ja oivaltanut uusia metodeja ahdistuksen kohtaamiseen. Johannes on osannut hienosti johdattaa minut itse oivaltamaan ratkaisukeinoja uuden elämäntilanteen hallintaan."
 

Kokonaisarvosana: 

bottom of page